+36305207336 info@kkv-tuning.hu

mentőöv konfliktushelyzetben

Mediáció

Mediáció? Mitől működik?

A mediáció (közvetítői eljárás) egy alternatív, megoldásra koncentráló konfliktuskezelési módszer meghatározott szabályokkal. Nem terápia, nem tanácsadás, nem önfejlesztés és nem tréning, hanem egy békés és működő eszköz, amit használhatunk konfliktusaink rendezésére a bírósági eljárások helyett.

 

A mediációban egy semleges fél, a mediátor nyújt segítséget a feleknek konfliktusuk rendezésében.

 

Az élet bármely területén használható, ahol olyan konfliktusunk akad, amit magunk nem, vagy érezhetően nehezen tudunk megoldani.

 

Hiszünk abban, hogy a mediáció a konfliktusok rendezésének legegyszerűbb, legkézenfekvőbb és legeredményesebb módja.

 

A mediációs folyamatban a döntés végig a saját kezünkben van és a jövőre koncentrálunk!

A bíróságon a múltbéli tények alapján mások ítélkeznek és döntenek a sorsunkról.

Az élet minden területén akadnak konfliktusaink. Ezeket igyekszünk a saját módszereinkkel rendezni, de néha ezek a módszerek már nem működnek. Túlságosan megérint bennünket a konfliktus érzelmileg és ahelyett, hogy javítanánk, inkább rontunk a helyzeten. Sok esetben a jövőben is együtt kell működnünk a másik féllel, de a békés elválás is lehet a cél.

Fontos tudni, hogy konfliktusokat nem oldja meg helyettünk a mediátor sem. A mediátor dolga a közvetítés a felek között.  Olyan körülményeket biztosít, olyan módszereket alkalmaz és bizalmi légkört teremt, ami lehetővé teszi a konfliktus valódi okainak feltárását. A mediáció eredménye egy jövőre vonatkozó közös megállapodás, amely mentén a felek kiszámíthatóan és konfliktusok nélkül működhetnek együtt, vagy békésen rendezve korábbi közös dolgukat nyugodtan léphetnek tovább.

A mediációs eljárásban a mediátor semleges, pártatlan segítőként közvetít a konfliktusban álló felek közt, irányítja a felek közti kommunikációt és segíti, hogy mindkét fél számára az elérhető legjobb megoldásban állapodjanak meg a felek.

A mediáció eszközei általánosak, de életünk bármely területén használjuk azokat, a mediátort titoktartás köti a mediációban tudomására jutott információkat illetően.

A mediáció önkéntes és ebben rejlik az ereje, saját magunk döntünk a saját ügyünkben a saját feltételeink szerint és nem egy külső fél, pédául a bíróság vagy hatóság.

Az életed milyen területén használhatod a mediációt?

bármilyen helyzetben, ahol olyan konfliktusod adódik, amit magad nem tudsz megoldani

A magánéletedben

Az üzleti életben

Közösségben

Mediáció az üzleti életben

Üzleti konfliktusaink adódhatnak külső partnereinkkel és a vállalkozásunkon belül is. E területen kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a külső, meghatározó partnerekkel, a munkavállalókkal és a tulajdonostársakkal való konfliktusok békés rendezésének.

Üzleti jóhírünket és a vállalkozásunkkal szembeni bizalmat is növeli, ha konfliktusainkat békés úton próbáljuk rendezni.

Az üzleti életben is fontos, hogy a jövőre koncentráljunk. A konfliktusok megoldásában érdemes békés megoldásra törekedni a hosszú távú együttműködés reményében. Persze, attól, hogy létezik ez a működő és konfliktusmentes módszer, nem jelenti azt, hogy minden üzleti konfliktusunkkal mediátorhoz kell fordulni.

A jogi eljárás pénz- és időigényes és az eredmény sem mindig kiszámítható. Általában elmondható, hogy a mai, azonnal elkölthető, befektethető pénz értékesebb, mint a hosszú eljárás után megítélt jövőbeni pénz.

Azokkal az ügyekkel mindenképpen érdemes a mediáció módszeréhez folyamodni, ahol a másik fél hajlandóságot mutat az együttműködésre ill. ahol a jogi eljárás kimenetele hosszú, kockázatos és legfőképpen költséges. A mediátor közvetítésével kötött megállapodásban a felek saját akaratuk szerint állapodhatnak meg.

Mediáció a magánéletben

Magánéletünk számos területén keveredhetünk konfliktusba, persze ez nem jelenti azt, hogy állandóan a mediáció eszközeihez kell fordulnunk. Konfliktusaink nagy részét magunk elrendezzük.

A családi, párkapcsolati konfliktusok, ahol nehéz a vélt vagy valós sérelmeken túllépni, nagy hatást gyakorolnak életünkre és érzelmileg is mélyen érintenek bennünket.

Kiemeljük, hogy a mediáció módszere segít a házaspárok békés elválásában, ha a párkapcsolat  szerintük már nem fenntartható. A megkötött megállapodás a válás jogi procedurájában is felhasználható.

A mediációban való részvétel önkéntes és és a felek akaratán alapul. Talán a magánéletünk területe az, ahol leginkább ragaszkodnunk érdemes ahhoz, hogy ne külső fél, pl. a bíróság döntsön arról, hogyan éljük a mindennapjainkat. Természetesen a mediáció során szükség van a felek együttműködésére és akadnak nehéz pillanatok, de a mediátor dolga éppen az, hogy fenntartsa azt a közeget, ahol létrejöhet egy megállapodás.

Nem minden mediáció lesz sikeres, de ha meg sem próbáljuk ezt a békés lehetőséget, nem mondhatjuk el, hogy megtettünk mindent a konfliktusunk békés rendezéséért.

Mediáció a közösségekben

Nem csak egyénileg, hanem közösségben vagy közösség tagjaként is lehetnek konfliktusaink.

Gondoljunk a lakóhelyünkre, az óvodára, iskolára, ahova a gyermekünk jár, ahol különböző csoportok között vagy a csoporton belül is támadhatnak konfliktusok.

A mediáció lényege mindig ugyanaz, de a közösségen belüli mediáció keretében a közösség tagjai is feladatot kaphatnak. A mediáció segítségével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a konfliktusos környezet támogató környezetté alakulhasson.

használd ki a mediációban rejlő lehetőségeket!