+36305207336 info@kkv-tuning.hu

 amelyben tájékoztatunk Téged, mint honlapunk látogatóját, Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az adatkezelések során az alábbi alapelveket követjük:

 • Személyes adatokat jogszerűen,tisztességesen, valamint számodra átláthatóan kezelünk.
 • Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyél azonosítható.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Személyes adataidat

előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

egyes esetekben adataid kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk a figyelmed.

illetve bizonyos esetekben személyes adataid kezeléséhez nekünk, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

A szolgáltató/adatkezelő neve: Bognár Márta

A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Kuruc krt. 13.

A szolgáltató elérhetősége, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kkv-tuning.hu

Adószáma: 59402356-1-28

A szerződés nyelve: magyar

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk tárhely szolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve NetMasters Europe Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
Tárhelyszolgáltató honlapja netmasters.hu
Tárhelyszolgáltató email címe szia@netmasters.hu

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Cím Tevékenység
Bognár Márta 9400 Sopron Kuruc krt. 13. ügyfélkezelés
 

Amennyiben adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

A Társaságunk által kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam

Honlap látogatása

Cél: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 1 hónap

Kapcsolatfelvétel a honlapon

Cél :a látogatók érdeklődésének kielégítése, időpont egyeztetés személyes megbeszélésre

hozzájárulás

Név

Telefonszám

Email

Legfeljebb 1 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha kérdést tesznek fel számunkra, illetve személyes találkozáshoz időpontot foglalnak.

Honlapunkon nem lehet regisztrálni, Társaságunk nem küld sem hírleveleket, sem direkt marketing megkereséseket.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseddel a info@kkv-tuning.hu e-mail, illetve társaságunk székhelyével azonos postacímen kérhetsz további tájékoztatást. Válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük a megadott elérhetőségedre.

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a számítógépedre úgy, hogy azokat az általad használt internetes böngésző menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont az már Tőled függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítod vagy letiltod, illetve a már a számítógépeden lévő eltárolt sütiket is tudod törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik előzetes hozzájárulásodat. Ezekről weblapunk az első látogatásod megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztat és kérjük a hozzájárulásodat.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a hozzájárulásod nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban Társaságunk nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga *.kkv-tuning.hu Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. 2 év HTTP
_gat *.kkv-tuning.hu A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja. Session HTTP
_gid *.kkv-tuning.hu Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Session HTTP
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashatsz.

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

A személyes adatokat önkéntesen bocsátod rendelkezésünkre a honlap használata során kapcsolatfelvételkor, éppen ezért kérjük, hogy adataid közlésekor fokozatosan valós, hely és pontos adatokat adj meg, hisz ezekért Te vagy a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a kapcsolatfelvételnek.

Amennyiben nem a saját, hanem más személy személyes adatait adod meg, úgy vélelmezzük, hogy rendelkezel az ehhez szükséges felhatalmazással.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásod bármikor ingyenesen visszavonhatod

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával.

A hozzájárulás visszavonásának kezelését technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelést Társaságunk nem folytat.

 

6. Egyéb adatkezelési kérdések

Adataidat csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig biztosítjuk, hogy ne használhassák hozzájárulásoddal ellentétes célokra a személyes adataidat.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a személyes adataidat megismerni.

Személyes adataidat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adataiok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

7. Melyek a jogaid és jogorvoslati lehetőségeid?

Az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhetsz,
 • kérhetedaz általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatszaz adatkezelés ellen és kérheted adataid törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetsz, illetve eljárást kezdeményezhetsz (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adataidról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adataid továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtottál be hozzánk. Az általad már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Téged, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása jogos érdekedet nem sérti.

Amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – hozzájárulásoddal – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben tiltakozol személyes adataid kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatunk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy tiltakozásod megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérünk, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd meg Társaságunkat.

 

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi törvény (Grtv.)

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a:

*.kkv-tuning.hu

weboldalon történik.

Amennyiben bármely, a honlapon ajánlott szolgáltatást igénybe veszel, a megkötött szerződés mellékleteként tájékoztatunk a a szolgáltatáshoz kapcsolódó, vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

2022. szeptember 1.